آموزش کارآفرینی

اردیبهشت, ۱۳۹۷

 • ۲۳ اردیبهشت

  مفهوم جسارت

  مردان و زنان دارای پشتکار و جسور، این توانایی را دارند که با چالش و مسایل موجود در زندگی روزمره خود با دید مثبت کنار آیند و آنها را حل کنند. جسور بودن می تواند برای شما سود و مزیت هایی به همراه داشته باشد. به ویژه اینکه به شما …

  ادامه نوشته »

مرداد, ۱۳۹۶

 • ۹ مرداد

  ارزش زندگی

  آموزش کارآفرینی KAB

  زندگی نعمت بی نظیری است که خداوند متعال آن را به ما هدیه داده است، ما به دنیا آمده ایم تا با زندگی کردن ارزش بیشتری پیدا کنیم و به جهان هستی دیدگاه های جدیدی بیافزاییم. نقش آفرینی ما در این دنیا به خودمان بستگی دارد. ما هستیم که مسیر …

  ادامه نوشته »